Wat-Dom

KontaktTelefon: 603 764 007
E-mail: biuro@wat-dom.pl

Pojęcia branżowe

Taśma - wyrób hutniczy, rodzaj cienkiej blachy, na potrzeby transportu, tudzież magazynowania zwiniętej w cylindryczny tzw. krąg. Masa rolek (kręgów) bywa różna - przykładowo miękka blacha (np. aluminiowa) dostarczana jest w kręgach odpowiednio małych, aby wyeliminować samoczynne zgniatanie się jej (waga rolki blachy aluminiowej to przeciętnie 60 kg). Blachy stalowe magazynuje się i przewozi w większych kręgach przekraczających 20 t, wykluczających możliwość ręcznej pracy z nimi bez użycia sprzętu w postaci różnego rodzaju stojaków, rozwijarek i walcarek.

Taśmę, należy odpowiednio przygotować aby zmieściła się w wąskie szczeliny maszyn do jej obróbki (giętarki, nożyce), a także aby napięcia międzycząsteczkowe łukowato wyprofilowanej (wskutek zwinięcia) blachy nie powodowały odstępstw od zamierzonego efektu cięcia/gięcia/perforowania. Bardzo cienkie blachy wystarczy ręcznie przegiąć w odwrotnym kierunku. Blachy grubsze po rozwinięciu należy przepuścić przez napędzane ręcznie bądź elektrycznie urządzenie zwane zwyczajowo walcarką, laikowi przywodzące na myśl dawny magiel.

Szerokość taśmy dochodzić może do 2m. W czasach historycznych wąskimi taśmami blachy z metali kolorowych płatnerze ozdabiali m.in. zbroje (przykładem miedziane lub mosiężne lamówki hełmów).

Bardzo cienka taśma, o grubości setnych lub nawet tysięcznych części milimetra, nazywana jest folią. Dobrym jej przykładem jest stosowana współcześnie w gastronomii folia aluminiowa. Blacha o grubości równej lub przekraczającej 2mm nie nadaje się do cięcia w taśmy i zawijania w kręgi ze względu na późniejszą trudność przywrócenia jej gładkości celem dalszej obróbki. Blachę taką (ale również i poniżej 2mm) spotkać można w tzw. arkuszach (ang. sheet).Blacha - wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Blachy mogą być gładkie lub posiadać fakturę powierzchniową. Blachy dostarczane są w postaci płaskich arkuszy lub taśm zwiniętych w kręgi. Grubość blach podwójnie walcowanych 0,1 - 0,17 mm; pojedynczo walcowanych 0,17 - 0,49 mm.

Rodzaje blach: